Regulamin COVID-19

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów oraz personelu, dostosowujemy organizację pracy w Centrum Medycznym dr Zamirskiej do wymogów stawianych palcówkom medycznym, wynikających z panującej na świecie pandemii COVID-19. Bardzo prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zmian organizacyjnych.

 1.  Wszystkie wizyty będą potwierdzane telefonicznie przez nasze rejestratorki medyczne. Podczas rozmowy będzie przeprowadzany wywiad epidemiologiczny.
 2.  Prosimy o punktualne stawianie się na wyznaczoną godzinę wizyty, prosimy nie przychodzić przed ustalonym czasem.
 3.  Pomiędzy wizytami dezynfekcji podlegają gabinety oraz poczekalnie.
 4.  Wizyty planowane są w taki sposób, by zmniejszyć kontakt pacjentów między sobą.
 5.  Pacjentów zgłaszających się do Centrum Medycznego dr Zamirskiej obowiązuje zastosowanie środków ochrony osobistej, tj. własnej maseczki przykrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk umieszczonej przy wejściu do Centrum.
 6.  Prosimy pacjentów o zgłaszanie się do Centrum Medycznego dr Zamirskiej bez osób towarzyszących. Wyjątkiem są pacjenci poniżej 18 r.ż., któremu musi towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny.
 7.  Informujemy, że do Centrum Medycznego dr Zamirskiej będą przyjmowani tylko pacjenci w dobrym stanie zdrowia, bez objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
 8.  Każdy pacjent przed wejściem do gainetu lekarskiego będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała a następnie będzie zobowiązany do wypełnienia dodatkowych oświadczeń oraz zgód związanych ze stanem epidemii.
 9.  Podczas zabiegów konwersację ograniczamy do niezbędnego minimum.
 10.  Ze względu na wzmocnione procedury sanitarno-epidemiologiczne, będziemy mogli proponować Państwu jedynie wodę niegazowaną w jednorazowych szklanych butelkach.
 11.  Gabinety wyposażone są w lampy UV oraz oczyszczacze powietrza.
 12.  Nasz personel stosuje maseczki ochronne i przyłbicę oraz jednorazowe fartuchy i prześcieradła.
 13. Redukujemy personel obecny przy zabiegu do niezbędnego minimum.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, mogą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie, mailowo bądź z wykorzystaniem mediów społecznościowych.